عبارت را در

خدمت كردن مؤمن به برادر مؤمنش چگونه جبران مي شود؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خِدْمَـةُ المؤمنِ لأخيهِ المؤمنِ دَرَجةٌ لا يُدْرَكُ فَضْلُها إلاّ بمِثْلِها .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خدمت كردن مؤمن به برادر مؤمنش مقامى است كه فضيلت و ثواب آن جز با همانند آن (خدمت متقابل) به دست نيايد .