عبارت را در

برآوردن نیازهای مردم چه جایگاهی دارد؟

عنه عليه‏السلام :

قالَ اللّه‏ُ عز و جل : الخَلقُ عِيالي ، فأحَبُّهُم إلَيَّ ألْطَفُهُم بهِم ، وأسْعاهُم في حَوائجِهِم .

امام صادق عليه‏السلام :

خداوند عز و جل فرموده است : مردم خانواده من هستند ، پس محبوبترين آنان نزد من كسانى هستند كه با مردم مهربانتر و در راه برآوردن نيازهاى آنان كوشاتر باشند .

------------------------------------------------------

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

أحَبُّ عِبادِ اللّه إلى اللّه أنْفَعُهُم لِعبادِهِ ، وأقْوَمُهُم بحقِّهِ ، الّذينَ يُحَبَّبُ إلَيهِمُ المَعروفُ وفِعالُهُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

محبوبترينِ بندگان خدا ، نزد خداوند كسى است كه به حال بندگانش سودمندتر و در اداى حقّ خدا كوشاتر باشد . همانان كه خوبى و انجام كارهاى نيك محبوب ايشان است .