عبارت را در

گرفتار شدن به بلاي فقر چه ثمرات معنوي در پي دارد؟

رسول الله صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إذا رَأَيتُمُ الرَّجُلَ ألَمَّ اللّه‏ُ بِهِ الفَقرَ وَالمَرَضَ ؛ فَإِنَّ اللّه‏َ تَعالى يُريدُ أن يُصافِيَهُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

چون كسى را ديديد كه خداوند ، او را به نادارى و بيمارى در ميان گرفته ، [بدانيد كه] خداوند متعال ، اراده كرده است كه او را پاك كند .