عبارت را در

اگر كسي كه از او درخواست شده از حقيقت رد درخواست با خبر بود چه مي كرد؟

الإمامُ الباقرُ عليه‏السلام :

لو يَعلَمُ السائلُ ما في المَسألَةِ ما سَألَ أحَدٌ أحَدا ، ولَو يَعلَمُ المَسؤولُ‏ما في المَنعِ ما مَنَعَ أحَدٌ أحَدا .

امام باقر عليه‏السلام :

اگر سائل مى‏دانست كه در درخواست و خواهش كردن چه نهفته است ، هرگز كسى از كسى چيزى درخواست نمى‏كرد و اگر كسى كه از وى خواهشى مى‏شود ، مى‏دانست كه در نوميد كردن چه نهفته است ، هرگز كسى ، ديگرى را نوميد برنمى‏گرداند .