عبارت را در

بلند گذاشتن موي زير بغل چه ضرري دارد؟

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

لا يُطَوِّلَنَّ أحَدُكُم شَعرَ إبطِهِ ؛ فَإِنَّ الشَّيطانَ يَتَّخِذُهُ مَخبَأً لِيَستَتِرَ بِهِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مبادا كسى از شما موهاى زير بغل خود را بلند بدارد ؛ چرا كه شيطان ، آن را مخفيگاه مى‏گيرد تا در آن پنهان شود .