عبارت را در

حساسیت كار قضاوت تا چه پایه است؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن جُعِلَ قاضيا فَقَد ذُبِحَ بغيرِ سِكِّينٍ . فقيلَ: يا رسولَ اللّه ، وما الذَّبحُ ؟ قالَ :نارُ جهنَّم .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كه كار قضاوت به او واگذار شود ، بدون كارد سر بريده شده‏است . عرض شد : اى رسول خدا ، منظور از سر بريدن چيست ؟ فرمود : آتش دوزخ .