عبارت را در

نپذيرفتن دعوت براي گواهي دادن چه اشكالی دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن كَتَمَ شَهادَةً إذا دُعِيَ إلَيها كانَ كَمَن شَهِدَ بِالزُّورِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كسى هنگامى كـه بـراى شـهـادت دادن فرا خوانده شود آن را كتمان كند، همانند كسى است كه شهادتِ دروغ دهد.