عبارت را در

گواهي دادن براي زنده كردن حق يك مسلمان چه ثوابي دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن شَهِدَ شهادَةَ حَقٍّ لِيُحيِيَ بها حَقَّ امرِئٍ مُسلمٍ أتى يَومَ القِيامَةِ ولِوَجهِهِ نُورٌ مَدَّ البَصَرِ ، يَعرِفُهُ الخلايِقُ بِاسمِهِ ونَسَبهِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

كسى كه براى زنده كردن حقّ يك نفر مسلمان شهادت حقّ بدهد ، روز قيامت در حالى آورده مى‏شود كه پرتوِ نور چهره‏اش تا چشم كار مى‏كند ديده مى‏شود و خلايق او را به نام و نسب مى‏شناسد .