عبارت را در

اگر به شهري وارد شديم كه وبا فراگير بود چه بايد كرد؟

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إذا دَخَلتُم بَلدَةً وَبيئا فَخِفتُم وَباءَها فَعَلَيكُم بِبَصَلِها ... .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

اگر به آبادى‏اى و بازده درآمديد و از وباى آن ترسيديد ، بر شما باد پياز آن؛ چرا كه چشم را جلا مى‏دهد... .