عبارت را در

جنب براي خوردن و آشاميدن چه بايد بكند؟

الإمامُ الباقرُ عليه‏السلام :

الجُنُبُ إذا أرادَ أنْ يَأكُلَ ويَشْرَبَ ، غَسَلَ يَدَهُ وتَمَضْمَضَ وغَسَلَ وَجهَهُ ، وأكَلَ وشَرِبَ .

امام باقر عليه‏السلام :

هـرگاه انـسان جـنب بخواهد چيزى بخورد و بياشامد ، دست و صورت خود را بشويد و آب در دهان بگرداند ، آن گاه بخورد و بياشامد .