عبارت را در

انجام چه كاري ناسور ايجاد مي كند؟

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

لا يُجامِعَنَّ أحَدُكُم وبِهِ حَقنٌ مِن خَلاءٍ ؛ فَإِنَّهُ يَكونُ مِنهُ البَواسيرُ ، ولا يُجامِعَنَّ أحَدُكُم وبِهِ حَقنٌ مِن بَولٍ ؛ فَإِنَّهُ يَكونُ النَّواصيرُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مبادا كسى در حالى كه از قضاى حاجت خوددارى مى‏ورزد ، نزديكى كند ؛ چرا كه اين كار ، بواسير مى‏آورد ؛ و مبادا كسى در حالى كه پيشاب خود را نگه مى‏دارد ، نزديكى كند ؛ چرا كه اين كار ، ناسور مى‏آورد .