عبارت را در

استفراغ كردن عمدی چه مزیتی بر استفراغ كردن طبیعی دارد؟

الإمام الباقر عليه‏السلام :

مَن تَقَيَّأَ قَبلَ أن يَتَقَيَّأَ كانَ أفضَلَ مِن سَبعينَ دَواءً ، ويُخرِجُ القَيءُ عَن هذَا السَّبيلِ كُلَّ داءٍ وعِلَّةٍ .

امام باقر عليه‏السلام :

هر كس پيش از آن كه خود به خود ، حالش به هم بخورد ، عمداً قِى كند ، [اين كار] از هفتاد دارو بهتر است و اين نوع قِى كردن ، هر درد و بيمارى‏اى را [كه در او هست ، از تنش] بيرون مى‏آورد .