عبارت را در

روغن بان چه جایگاهی دارد؟

الإمام الصادق عليه‏السلام :

نِعمَ الدُّهنُ البانُ !

امام صادق عليه‏السلام :

خوب روغنى است روغن بان !

------------------------------------------------------

عنه عليه‏السلام :

البانُ دُهنٌ ذَكَرٌ ، نِعمَ الدُّهنُ البانُ ، وإنَّهُ لَيُعجِبُنِي الخَلوقُ .

امام صادق عليه‏السلام :

بان ، روغن مردانه است . چه خوب روغنى است بان؛ اما من از خَلوق ، خوشم مى‏آيد .