عبارت را در

روغن بنفشه چه خواصی دارد؟

الإمام الصادق عليه‏السلام :

دُهنُ البَنَفسَجِ يَرزُنُ الدِّماغَ .

امام صادق عليه‏السلام :

روغن بنفشه ، مغز را نيرو مى‏بخشد.

------------------------------------------------------

الإمام الصادق عليه‏السلام :

نِعمَ الدُّهنُ البَنَفسَجُ ! لَيَذهَبُ بِالدّاءِ مِنَ الرَّأسِ وَالعَينَينِ ، فَادَّهِنوا بِهِ .

امام صادق عليه‏السلام :

چه خوب روغنى است روغن بنفشه! درد را از سر و چشمان مى‏بَرَد. آن را به خود بماليد.

------------------------------------------------------

الإمام الصادق عليه‏السلام :

نِعمَ الدُّهنُ البَنَفسَجُ ، لَيَذهَبُ بِالدّاءِ مِنَ الرَّأسِ وَالعَينَينِ ؛ فَادَّهِنوا بِهِ .

امام صادق عليه‏السلام :

بنفشه ، چه نيكو روغنى است! درد را از سر و از چشمان مى‏بَرَد. آن را به خود بماليد.

------------------------------------------------------

الإمام الصادق عليه‏السلام :

تَأخُذُ دُهنَ بَنَفسَجٍ في قُطنَةٍ فَاحتَمِلهُ في سِفلَتِكَ عِندَ مَنامِكَ ؛ فَإِنَّهُ نافِعٌ لِلزُّكامِ إن شاءَ اللّه‏ُ تَعالى .

امام صادق عليه‏السلام :

پنبه‏اى را به روغن بنفشه آغشته مى‏كنى و به هنگام خفتن در نشيمنگاهت مى‏گذارى . به خواست خداوند ، براى زكام ، سودمند است .

------------------------------------------------------

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

اِدَّهِنوا بِالبَنَفسَجِ ؛ فَإِنَّهُ بارِدٌ فِي الصَّيفِ وحارٌّ فِي الشِّتاءِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

با روغن بنفشه ، بدن خود را چرب كنيد ؛ چرا كه آن در تابستان ، سرد و در زمستان ، گرم است .

------------------------------------------------------

عنه عليه‏السلام :

فَضلُ البَنَفسَجِ عَلَى الأَدهانِ كَفَضلِ الإِسلامِ عَلَى الأَديانِ . نِعمَ الدُّهنُ البَنَفسَجُ ، لَيَذهَبُ بِالدّاءِ مِنَ الرَّأسِ وَالعَينَينِ ، فَادَّهِنوا بِهِ .

امام صادق عليه‏السلام :

برترى بنفشه بر ديگر روغن‏ها به سان برترى اسلام بر ديگر اديان است . بنفشه ، خوب روغنى است! درد را از سر و چشمان مى‏برد . خود را بدان ، چرب كنيد .

------------------------------------------------------

الإمام الرضا عليه‏السلام :

إذا أرَدتَ ألاّ يَظهَرَ في بَدَنِكَ بَثرَةٌ ولا غَيرُها ، فَابدَأ عِندَ دُخولِ الحَمّامِ بِدُهنِ بَدَنِكَ ، بِدُهنِ البَنَفسَجِ .

امام رضا عليه‏السلام :

اگر مى‏خواهى كه در بدنت جوش و جز آن رُخ ننمايد ، هنگام در آمدن به حمّام ، چرب كردن بدن خود را به روغن بنفشه ، آغاز كن .

------------------------------------------------------

الكافي عن عليّ بن أسباط رفعه :

دُهنُ الحاجِبَينِ بِالبَنَفسَجِ يَذهَبُ بِالصُّداعِ .

الكافى

- به نقل از على بن اسباط در حديثى كه سند آن را به معصوم رسانْد -: ماليدن روغن بنفشه به ابروها ، سردرد را از ميان مى‏بَرَد .