عبارت را در

آويشن چه خواصی دارد؟

مكارم الأخلاق عن الإمام الصادق عليه‏السلام :

أربَعَةُ أشياءَ تَجلُو البَصَرَ ويَنفَعنَ ولا يَضرُرنَ ، فَسُئِلَ عَنهُنَّ فَقالَ :
السَّعتَرُ وَالمِلحُ إذَا اجتَمَعا . . . يَطرُدانِ الرِّياحَ مِنَ الفُؤادِ ، ويَفتَحانِ السُّدَدَ ، ويُحرِقانِ البَلغَمَ ، ويُدِرّانِ الماءَ ، ويُطَيِّبانِ النَّكهَةَ ، ويُلَيِّنانِ المَعِدَةَ ، ويُذهِبانِ الرِّياحَ الخَبيثَةَ مِنَ الفَمِ ، ويُصَلِّبانِ الذَّكَرَ .

مكارم الأخلاق :

امام صادق عليه‏السلام فرمود : «چهار چيز است كه ديده را جلا مى‏دهد و سود دارد و زيانى نمى‏آورد» .
درباره آنها از او پرسيدند .
فرمود : «آويشن و نمك كه چون در بر هم قرار گيرند . . . بادها را از دل برون مى‏رانند ، انسداد را مى‏گشايند ، بلغم را مى‏سوزانند ، آب را [در بدن] به جريان درآورند ، بوى دهان را خوش مى‏سازند ، معده را نرمى مى‏دهند ، بوهاى بد را از دهان ببرند و آلت را سفتى مى‏بخشند» .

------------------------------------------------------

الإمام الكاظم عليه‏السلام :

كانَ دَواءُ أميرِالمُؤمِنينَ عليه‏السلام السَّعتَرَ ، وكانَ يَقولُ : إنَّهُ يَصيرُ لِلمَعِدَةِ خَملاً ، كَخَملِ القَطيفَةِ .

امام كاظم عليه‏السلام :

داروى اميرمؤمنان عليه‏السلام ، آويشن بود . او مى‏فرمود : «آويشن براى معده ، پُرزى همانند پُرز پارچه‏هاى مخمل مى‏شود» .

------------------------------------------------------

مكارم الأخلاق عن الإمام الصادق عليه‏السلام :

أربَعَةُ أشياءَ تَجلُو البَصَرَ ويَنفَعنَ ولا يَضرُرنَ ، فَسُئِلَ عَنهُنَّ ، فَقالَ : السَّعتَرُ وَالمِلحُ إذَا اجتَمَعا ، وَالنّانَخواهُ وَالجَوزُ إذَا اجتَمَعنَ .
فَقيلَ لَهُ : و لِما تَصلُحُ هذِهِ الأَربَعَةُ إذَا اجتَمَعنَ؟
فَقالَ : النّانخواهُ وَالجَوزُ يُحرِقانِ البَواسيرَ ، ويَطرُدانِ الرّيحَ ، ويُحَسِّنانِ اللَّونَ...

امام صادق عليه‏السلام :

چهار چيز ، چشم را جلا مى‏دهد ، سودمند است و هيچ زيانى ندارد .
درباره آنها از امام عليه‏السلام پرسيدند . فرمود : «آويشن و نمك ، وقتى با هم باشند ، و نانخواه و گردو ، وقتى با هم باشند» .
به آن حضرت گفتند : اين چهار چيز وقتى با هم باشند ، به چه كار مى‏آيند؟
فرمود : «نانخواه و گردو ، بواسير را مى‏سوزانند ، باد را دور مى‏كنند و رنگ پوست را زيبا مى‏سازند . . .» .

------------------------------------------------------

الإمام الكاظم عليه‏السلام :

كانَ دَواءُ أميرِالمُؤمِنينَ عليه‏السلام السَّعتَرَ ، وكانَ يَقولُ : إنَّهُ يَصيرُ لِلمَعِدَةِ خَملاً كَخَملِ القَطيفَةِ .

امام كاظم عليه‏السلام :

داروى امير مؤمنان عليه‏السلام ، آويشن بود . او مى‏فرمود : «آويشن براى معده ، پُرزى همانند پُرز پارچه‏هاى مخمل مى‏شود» .

------------------------------------------------------

مكارم الأخلاق عن الإمام الصادق عليه‏السلام :

أربَعَةُ أشياءَ تَجلُو البَصَرَ ويَنفَعنَ ولا يَضرُرنَ .
فَسُئِلَ عَنهُنَّ ، فَقالَ : السَّعتَرُ وَالمِلحُ إذَا اجتَمَعا ، وَالنّانَخواهُ وَالجَوزُ إذَا اجتَمَعنَ .
فَقيلَ لَهُ : ولِما تَصلُحُ هذِهِ الأَربَعَةُ إذَا اجتَمَعنَ؟
فَقالَ : النّانَخواهُ وَالجَوزُ يُحرِقانِ البَواسيرَ ، ويَطرُدانِ الرّيحَ ، ويُحَسِّنانِ اللَّونَ ، ويُخَشِّنانِ المَعِدَةَ ، ويُسَخِّنانِ الكُلى .
وَالسَّعتَرُ وَالمِلحُ يَطرُدانِ الرِّياحَ مِنَ الفُؤادِ ، ويَفتَحانِ السُّدَدَ ، ويُحرِقانِ البَلغَمَ ، و يُدِرّانِ الماءَ ، ويُطَيِّبانِ النَّكهَةَ ، وُيلَيِّنانِ المَعِدَةَ ، ويُذهِبانِ الرِّياحَ الخَبيثَةَ مِنَ الفَمِ ، ويُصَلِّبانِ الذَّكَرَ .

مكارم الأخلاق :

امام صادق عليه‏السلام فرمود : «چهار چيز ، چشم را جلا مى‏دهد ، سودمند است و هيچ زيانى ندارد» .
درباره آنها از امام عليه‏السلام پرسيدند .
فرمود : «آويشن و نمك ، وقتى با هم باشند ، و نانخواه و گردو ، وقتى با هم باشند» .
به ايشان گفتند : اين چهار چيز ، وقتى با هم باشند ، به چه كار مى‏آيند؟
فرمود : «نانخواه و گردو ، [ چون در برِ هم قرار گيرند ، ] بواسير را مى‏سوزانند ، باد را دور مى‏كنند ، رنگ پوست را زيبا مى‏سازند ، معده را سختى (مقاومت) مى‏دهند و كليه‏ها را گرم مى‏كنند .
امّا آويشن و نمك ، [چون در برِ هم قرار گيرند ،] بادها را از دلْ برون مى‏رانند ، انسدادها را مى‏گشايند ، بلغم را مى‏سوزانند ، آب (منى) را زياد مى‏گردانند ، بوى دهان را خوش مى‏سازند ، معده را نرمى مى‏دهند ، بوهاى بد را از دهان مى‏برند و آلت را سفتى مى‏بخشند» .