عبارت را در

آیا باید خود را بیش از اندازه ی توانمان برای مهمان به زحمت اندازیم؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

لا يَتَكَلَّفَنَّ أحَدٌ لِضَيفِهِ‏ما لا يَقدِرُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هيچ كس نبايد بيش از توانش ، خود را براى ميهمان به زحمت اندازد .