عبارت را در

داروخوردن بدون درد چه پيامدي دارد؟

الإمام الصادق عليه‏السلام :

ثَلاثَةٌ تُعَقِّبُ مَكروهاً : . . . وشُربُ الدَّواءِ مِن غَيرِ عِلَّةٍ وإن سَلِمَ مِنهُ .

امام صادق عليه‏السلام :

سه چيز ، ناخوشايندى در پى مى‏آورد : ... و نوشيدن دارو بدون بيمارى ، هر چند شخص از آن دارو ، جان به در بَرَد .