عبارت را در

آيا دارو هميشه شفا مي دهد؟

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

الدَّواءُ مِنَ القَدَرِ ، وقَد يَنفَعُ بِإِذنِ اللّه‏ِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

درمان ، از تقدير ]خداوند] است و ممكن است به اذن خداوند ، نافع باشد.

------------------------------------------------------

رسول الله صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

الدَّواءُ مِنَ القَدَرِ ، وهُوَ يَنفَعُ مَن يَشاءُ بِما شاءَ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

درمان ، از تقدير [خداوند] است و هر كس را كه او بخواهد ، به همان‏گونه كه بخواهد ، سود مى‏رساند .

------------------------------------------------------

سنن ابن ماجة عن أبي خزامة :

سُئِلَ رَسولُ اللّه‏ِ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم : أرَأَيتَ أدِويَةً نَتَداوى بِها ، ورُقىً نَستَرقي بِها ، وتُقىً نَتَّقيها ، هَل تَرُدُّ مِن قَدَرِ اللّه‏ِ شَيئاً؟
قالَ : هِيَ مِن قَدَرِ اللّه‏ِ .

سنن ابن ماجة

- به نقل از ابو خزامه -: از پيامبر خدا پرسيدند: آيا اين كه با دارويى درمان كنيم يا تعويذى بر خود بنديم يا پرهيزى بكنيم ، اين كار چيزى از تقدير خداوند را باز مى‏دارد؟
فرمود: «اين ، خود از تقدير خداوند است» .