عبارت را در

كسانی كه مسواك نمی زنند را باید از چه گروهی استثناء كرد؟

الإمامُ الصّادقُ عليه‏السلام

لَمّا سُئلَ : أتَرى هذا الخَلقَ كُلَّهُ مِنَ الناسِ ؟: فقالَ : ألْقِ مِنهُمُ التارِكَ للسِّواكِ .

امام صادق عليه‏السلام

- در پاسخ به اين سؤال كه : آيا اين خلايق همه در شمار آدميانند ؟- : افرادى را كه مسواك نمى‏زنند از شمار آنها بينداز .