عبارت را در

چرا نبايد خاكروبه ها را پشت در خانه جمع كرد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

لا تُؤْوُا التُّرابَ خَلفَ البابِ ؛ فإنّهُ مَأوَى الشَّيطانِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خاكروبه را پشت در (حياط) جمع نكنيد ؛ زيرا كه لانه شيطان مى‏شود .