عبارت را در

با بدن پاكیزه خوابیدن چه فایده ای دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

طَهِّروا هذهِ الأجسادَ طَهَّرَكُمُ اللّه‏ُ ؛ فإنّهُ لَيسَ عَبدٌ يَبيتُ طاهِرا إلاّ باتَ مَعَهُ مَلَكٌ في شِعارِهِ ، ولا يَتَقَلَّبُ ساعَةً مِن اللّيلِ إلاّ قالَ : اللّهُمّ اغفِرْ لعَبدِكَ فإنّهُ باتَ طاهِرا .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

اين بدن‏هارا پاكيزه سازيد، خداوند شما را پاكيزه گرداند ؛ زيرا هيچ بنده‏اى نيست كه شب با بدنى پاكيزه بخوابد مگر اين كه فرشته‏اى در ميان جامه او با وى مى‏خوابد و هيچ ساعتى از شب از اين پهلو به آن پهلو نمى‏چرخد مگر اين كه آن فرشته گويد : خدايا ، بنده‏ات را بيامرز ؛ زيرا كه با بدنى پاكيزه خوابيده‏است .