عبارت را در

چه كسی پاكیزگی را دوست دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إنَّ اللّه‏َ طَـيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ ، نَـظيفٌ يُـحِبُّ النَّظافَةَ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خداوند پاك‏است‏و شخص پاك را دوست دارد ، پاكيزه است و پاكيزگى را دوست دارد .