عبارت را در

سعي كردن در برآوردن حاجت مريض چه ثوابي دارد؟

عن رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن سَعى لِمَريضٍ في حاجَةٍ قَضاها أو لَم يَقضِها ، خَرَجَ مِن ذُنوبِهِ كَيَومَ وَلَدَتهُ اُمُّهُ .
فَقالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنصارِ : بِأَبي أنتَ واُمّي يا رَسولَ اللّه‏ِ ، فَإِن كانَ المَريضُ مِن أهلِ بَيتِهِ ، أوَ لَيسَ ذلِكَ أعظَمَ أجراً إذا سَعى في حاجَةِ أهلِ بَيتِهِ؟
قالَ : نَعَم .

امام على عليه‏السلام :

پيامبر خدا فرمود : «هر كس در برآوردن نياز بيمارى بكوشد ، خواه آن را برآورد و خواه برنياورد ، از زير بار گناه خويش بيرون مى‏رود ، به‏سان آن روز كه از مادر ، زاده شده است» .
در اين هنگام ، مردى از انصار گفت : اى پيامبر خدا ، پدر و مادرم به فدايت! اگر بيمار از خانواده شخص باشد ، آيا در صورتى كه در برآوردن نياز خانواده خويش بكوشد ، اين كار ، پاداش بيشترى ندارد؟
فرمود : «چرا» .

------------------------------------------------------

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن أطعَمَ مَريضاً شَهوَتَهُ ، أطعَمَهُ اللّه‏ُ عز و جل مِن ثِمارِ الجَنَّةِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كس غذايى را كه بيمار هوس كرده است ، به او برساند ، خداوند ، از ميوه‏هاى بهشتى به او خواهد خوراندْ .