عبارت را در

چه كاري موجب امان از درد چشم است؟

رسول الله صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن قَلَّمَ أظفارَهُ يَومَ السَّبتِ ويَومَ الخَميسِ وأخَذَ مِن شارِبِهِ عوفِيَ مِن وَجَعِ الضِّرسِ ، ووَجَعِ العَينِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كس در روز پنج‏شنبه و شنبه ، ناخن‏هاى خود را كوتاه كند و قدرى از سبيل خود بگيرد ، از دندانْ درد و دردِ چشمْ در امان باشد.

------------------------------------------------------

الإمام الباقر عليه‏السلام :

مَن أدمَنَ أخذَ أظفارِهِ كُلَّ خَميسٍ لَم تَرمَد عَينُهُ .

امام باقر عليه‏السلام :

هر كس به گرفتن ناخن در هر پنج‏شنبه مداومت ورزد ، چشمْ‏درد نمى‏گيرد.