عبارت را در

چگونه باید به مو رسیدگی كرد؟

تاريخ أصبهان عن ابن عمر :

سَمِعتُ النَّبِيَّ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم يَقولُ : مَن رَبّى مِنكُم شَعراً فَليُكرِمهُ .
قيلَ : يا رَسولَ اللّه‏ِ ، وما كَرامَتُهُ؟
قالَ : يُدَهِّنُهُ ويُمَشِّطُهُ كُلَّ يَومٍ .

تاريخ أصبهان

- به نقل از عبد اللّه‏ بن عمرـ: از پيامبر خدا شنيدم كه فرمود : «هر كدام از شما كه موى خود را بلند مى‏گذارد ، آن را گرامى بدارد» .
پرسيدند : اى پيامبر خدا! گرامى داشتن آن به چيست؟
فرمود : «آن را هر روز ، روغن بزند و شانه كند» .