عبارت را در

چه عطسه اي زيانبار است؟

الإمام الصادق عليه‏السلام :

العُطاسُ يَنفَعُ فِي البَدَنِ كُلِّهِ ما لَم يَزِد عَلَى الثَّلاثِ ، فَإِذا زادَ عَلَى الثَّلاثِ فَهُوَ داءٌ وسُقمٌ .

امام صادق عليه‏السلام :

هر عطسه‏اى براى بدن ، سودمند است ، تا زمانى كه شمارِ آنها از سه افزون نشده است ؛ امّا چون از سه افزون شود ، درد و بيمارى است .