عبارت را در

براي جلوگيري از درد گوش چه كاري مفيد است؟

الإمام الرضا عليه‏السلام :

مَن أرادَ ألاّ يَشتَكِيَ اُذُنَهُ ، فَليَجعَل فيها عِندَ النَّومِ قُطنَةً .

امام رضا عليه‏السلام :

هر كس مى‏خواهد گوش‏هايش درد نگيرد ، به هنگام خواب در آنها پنبه بگذارد .