عبارت را در

چرا گوشها داراي مايع تلخ است؟

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إنَّ اللّه‏َ - تَبارَكَ وتَعالى - ... جَعَلَ المَرارَةَ فِي الاُذُنَينِ حِجابا مِنَ الدِّماغِ ، فَلَيسَ مِن دابَّةٍ تَقَعُ فيهِ إلاَّ التَمَسَتِ الخُروجَ ؛ ولَولا ذلِكَ لَوَصَلَت إلَى الدِّماغِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خداوند - تبارك و تعالى - . . . تلخى را در دو گوش ، مانعى براى حفاظت مغز ، قرار داد . هيچ جنبده‏اى نيست كه در آن بيفتد ، مگر اين كه راه خروج را مى‏جويد ؛ امّا اگر اين نبود ، آن جنبنده به مغز مى‏رسيد .

------------------------------------------------------

الإمام الصادق عليه‏السلام :

إنَّ اللّه‏َ - تَبارَكَ وتَعالى - . . . جَعَلَ الاُذُنَينِ مُرَّتَينِ ؛ ولَولا ذلِكَ لَهَجَمَتِ الدَّوابُّ وأكَلَت دِماغَهُ .

امام صادق عليه‏السلام :

خداوند - تبارك و تعالى - . . . گوش‏ها را تلخ قرار داد ؛ و اگر اين نبود ، جنبندگان بر آن هجوم مى‏بردند و مغز وى را مى‏خوردند .

------------------------------------------------------

عنه عليه‏السلام :

إنَّ اللّه‏َ . . . جَعَلَ المَرارَةَ فِي الاُذُنَينِ مَنّا مِنهُ عَلَى ابنِ آدَمَ ؛ ولَولا ذلِكَ لَقَحَمَتِ الدَّوابُّ فَأَكَلَت دِماغَهُ .

امام صادق عليه‏السلام :

خداوند ، از سر منّت ، بر آدمى‏زاده در گوش وى ، تلخى قرار داد ؛ و اگر اين نبود ، جنبندگان ، بدان در مى‏آمدند و مغز وى را مى‏خوردند .

------------------------------------------------------

عنه عليه‏السلام :

إنَّ اللّه‏َ عز و جل جَعَلَ الاُذُنَينِ مُرَّتَينِ لِئَلاّ يَدخُلَهُما شَيءٌ إلاّ ماتَ ؛ ولَولا ذلِكَ لَقَتَلَ ابنَ آدَمَ الهَوامُّ .

امام صادق عليه‏السلام :

خداوند عز و جل ، گوش‏ها را تلخ قرارداد تا هر چه بدانها درمى‏آيد ، بميرد ؛ و اگر اين نبود ، حشراتِ [خزنده] آدمى‏زاده را مى‏كشتند .