عبارت را در

خوابيدن با دستهاي آلوده و چرب چه ضرري دارد؟

رسول الله صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إذا نامَ أحَدُكُم وفي يَدِهِ ريحُ غَمَرٍ ، فَلَم يَغسِل يَدَهُ فَأَصابَهُ شَيءٌ ، فَلا يَلومَنَّ إلاّ نَفسَهُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

اگر كسى از شما در حالى خوابيد كه در دستانش بوى گوشت بود و آن را نشست و آن‏گاه عارضه‏اى به وى رسيد ، مباد جز خويش را نكوهش كند .