عبارت را در

چه چيزي پوست را نرم مي كند؟

الإمام الصادق عليه‏السلام :

البَصَلُ يُطَيِّبُ النَّكهَةَ ، ويَشُدُّ الظَّهرَ ، ويُرِقُّ البَشَرَةَ .

امام صادق عليه‏السلام :

پياز ، دهان را خوش‏بو مى‏كند ، پشت را قوى مى‏سازد و پوست را نرمى مى‏دهد .

------------------------------------------------------

:

الدُّهنُ يُلَيِّنُ البَشَرَةَ ، ويَزيدُ فِي الدِّماغِ ، ويُسَهِّلُ مَجارِيَ الماءِ ، ويُذهِبُ القَشَفَ ، ويُسفِرُ اللَّونَ .

امام على عليه‏السلام :

روغن ، پوست را نرم مى‏كند ، بر توان مغز مى‏افزايد ، مجارى آب را در بدن مى‏گشايد ، كثافت پوست را از ميان مى‏برد و رنگ را روشن مى‏كند.