عبارت را در

كدام ميوه، پوست را تميز مي كند؟

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

عَلَيكُم بِالبِطّيخِ ؛ فَإِنَّ فيهِ عَشرَ خِصالٍ : هُوَ طَعامٌ ، وشَرابٌ ، واُشنانٌ ، ورَيحانٌ ، ويَغسِلُ المَثانَةَ ، ويَغسِلُ البَطنَ ، ويُكثِرُ ماءَ الظَّهرِ ، ويَزيدُ فِي الجِماعِ ، ويَقطَعُ البُرودَةَ ، ويُنَقِّي البَشَرَةَ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

بر شما باد خوردن خربزه ؛ چرا كه در آن ده ، ويژگى است : غذاست ؛ آب است ؛ شستشو دهنده است ، خوش‏بو كننده است ؛ مثانه رامى‏شويد ؛ شكم را مى‏شويد ؛ آب كمر را فراوان مى‏سازد ؛ نيروى همبسترى را مى‏افزايد ؛ سردى را از ميان برمى‏دارد؛ و پوست را تميز مى‏كند .