عبارت را در

چه كاري جلو طغيان خون را مي گيرد؟

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

اِحتَجِموا إذا هاجَ بِكُمُ الدَّمُ ؛ فَإِنَّ الدَّمَ رُبَّما تَبَيَّغَ بِصاحِبِهِ فَيَقتُلُهُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

اگر خون در درونتان به جوش مى‏آيد ، حجامت كنيد ؛ چرا كه خون ، گاه ممكن است در درون شخص ، طغيان كند و وى را بكُشد .