عبارت را در

پس از بيدار شدن، بهتر است چه كاري انجام دهيم؟

رسول الله صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إذَا استَيقَظَ أحَدُكُم مِن مَنامِهِ فَتَوَضَّأَ فَليَستَنثِر ثَلاثَ مَرّاتٍ ؛ فَإِنَّ الشَّيطانَ يَبيتُ عَلى خَياشيمِهِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر گاه كسى از شما از خواب برخيزد ، وضو بسازد و سه بار آب در بينى بچرخاند و بيرون بريزد ؛ چرا كه شيطان در بُنِ بينى جاى مى‏گيرد .