عبارت را در

خداوند چگونه بنده را با بیماری گرامي مي دارد؟

الإمام الباقر عليه‏السلام :

إنَّ اللّه‏َ عز و جل إذا كانَ مِن أمرِهِ أن يُكرِمَ عَبداً ولَهُ ذَنبٌ ؛ اِبتَلاهُ بِالسُّقمِ .

امام باقر عليه‏السلام :

آن‏گاه كه خداوند عز و جل اراده كرده باشد بنده‏اى را كه گناهى دارد ، گرامى بدارد ، وى را به بيمارى گرفتار مى‏سازد .