عبارت را در

پوشيده نگه داشتن بيماري از طبيبان چه اشكالی دارد؟

عنه عليه‏السلام :

مَن كَتَمَ الأطِبّاءَ مَرَضَهُ خانَ بَدَنَهُ .

امام على عليه‏السلام :

كسى كه بيمارى خود را از پزشكان پوشيده بدارد ، به بدن خود خيانت كرده‏است .

------------------------------------------------------

عنه عليه‏السلام :

مَن كَتَمَ مَكنونَ دائهِ عَجَزَ طَبيبُهُ عَن شِفائهِ .

امام على عليه‏السلام :

كسى كه درد نهفته خود را كتمان كند ، طبيبش را از درمان خويش ناتوان سازد .