عبارت را در

عامل تمام بیماریها چیست؟

عنه عليه‏السلام :

كُلُّ داءٍ مِنَ التُّخَمَةِ ما خَلاَ الحُمّى ؛ فَإِنَّها تَرِدُ وُروداً .

امام على عليه‏السلام :

هر بيمارى‏اى از پُرخورى است ، مگر تب ، كه ناگاه به بدن درمى‏آيد .