عبارت را در

يكي از نعمت هايي كه مردم با آن آزموده مي شوند چيست؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

نِعمَتانِ مَفتونٌ فيهِما كَثيرٌ مِن النّاسِ : الفَراغُ والصِّحَّةُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

دو نعمت است كه بسيارى از مردم در آنها آزموده مى‏شوند (يا به سبب آنها به گمراهى و فساد مى‏افتند) : فراغت و تندرستى .