عبارت را در

چه چیزی طول عمر می آورد؟

لقمان عليه‏السلام :

إذا قَلَّ طُعمَةُ المَرءِ عاشَ طَويلاً .

لقمان عليه‏السلام :

اگر خوراك انسانْ اندك باشد ، زياد زنده مى‏ماند .