عبارت را در

بيدار بودن در چه شب هايي ارزش والايي دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن أحيا لَيلةَ العِيدِ ولَيلةَ النِّصفِ مِن‏شَعبانَ ، لَم يَمُتْ قَلبُهُ يَومَ تَموتُ القُلوبُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هركه شب عيد (فطر و قربان) و شب نيمه شعبان را احيا كند ، در آن روزى كه دلها مى‏ميرند ، دل او نميرد .