عبارت را در

چرا باید آلو را پوست كنده خورد؟

طبّ الأئمّة عنهم عليهم‏السلام

: عَلَيكُم بِالإِجّاصِ العَتيقِ ؛ فَإِنَّ العَتيقَ قَد بَقِيَ نَفعُهُ وذَهَبَ ضَرَرُهُ ، وكُلوهُ مُقَشَّرا ؛ فَإِنَّهُ نافِعٌ لِكُلِّ مِرارٍ وحَرارَةٍ ووَهَجٍ يَهيجُ مِنها .

طبّ الأئمّة عليهم‏السلام

: بر شما باد آلوى مانده ؛ چرا كه در مانده آن ، سودش بر جاى مانده و زيانش رفته است . آن را پوست‏كنده بخوريد ؛ چرا كه براى هر تلخه و حرارت و افروختگى‏اى كه از حرارت برخاسته باشد ، سودمند است .