عبارت را در

چرا نباید چند میوه را با هم در دهان قرار داد و خورد؟

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن أكَلَ الفاكِهَةَ وِتراً لَم تَضُرَّهُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كس تنها يك نوع ميوه را بخورد ، آن ميوه به او زيان نمى‏رساند .

------------------------------------------------------

رسول الله صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

كُلُوا الثِّمارَ وِتراً لا يَضُرُّ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

ميوه‏ها را جدا جدا بخوريد تا زيان نرساند .