عبارت را در

چرا باید میوه را در اول فصلش بخوریم؟

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

عَلَيكُم بِالفاكِهَةِ في إقبالِها ؛ فَإِنَّها مَصَحَّةٌ لِلأَبدانِ مَطرَدَةٌ لِلأَحزانِ ، وألقوها في إدبارِها ؛ فَإِنَّها داءُ الأَبدانِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

بر شما باد ميوه در هنگام روى كردنش ؛ چرا كه در اين هنگام ، مايه : سلامت تن و از ميان رفتن اندوه است . نيز آن را در هنگام پشت كردن وا گذاريد ؛ كه در اين هنگام ، دردى براى تن است .