عبارت را در

چه كنیم كه خوردن میوه زیانی به ما نرساند؟

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن أكَلَ الفاكِهَةَ وبَدَأَ بِبِاسمِ اللّه‏ِ ، لَم تَضُرَّهُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كس ميوه بخورد و اين خوردن را با نام خدا آغاز كند ، ميوه به او زيانى نمى‏رساند .