عبارت را در

عطر زنانه و عطر مردانه چه ويژگي هايي بايد داشته باشد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

طِيبُ النِّساءِ ما ظَهَرَ لَونُهُ وخَفِيَ رِيحُهُ ، وطِيبُ الرِّجالِ ما ظَهَرَ رِيحُهُ وخَفِيَ لَونُهُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

عطر زنانه رنگش آشكار و بويش پنهان است و عطر مردانه بويش آشكار و رنگش ناپيداست .