عبارت را در

غرغره كردن با سركه چه فايده اي دارد؟

الإمام الرضا عليه‏السلام :

مَن أرادَ ألاّ يَسقُطَ اُذناهُ ولا لَهاتُهُ ، فَلا يَأكُل حُلوا إلاّ تَغَرغَرَ بِخَلٍّ .

امام رضا عليه‏السلام :

هر كس مى‏خواهد گوش‏هايش و نيز زبان كوچكش فرو نيفتد ، هيچ‏گاه شيرينى نخورد ، مگر اين كه پس از آن ، سركه غِرغِره كند .