عبارت را در

كدام رؤیا بشارت هاي خداوند را براي مؤمن به همراه دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم

في قولِهِ تعالى : «لَهُمُ البُشْرى ... »: هي الرُّؤيا الحَسَنَةُ يَرَى المُؤمنُ فَيُبشَّرُ بها في دُنياهُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم

- درباره آيه «بشارت است ايشان را ...»- : آن بشارت ، خواب خوبى است كه مؤمن مى‏بيند و به وسيله آن در دنيايش نويد داده مى‏شود .