عبارت را در

آيا مي توان وام گيرنده ي تنگدست را در فشار قرار داد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

كما لا يَحِلُّ لِغَريمِكَ أن يَمطُلَكَ وهُو مُوسِرٌ ، فكذلكَ لا يَحِلُّ لكَ أن تُعسِرَهُ إذا عَلِمتَ أ نّهُ مُعسِرٌ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هـمچنان كـه بـدهكار تـو ، اگر توانگر باشد روا نيست در پرداخت بدهيش به تو تعلّل ورزد ، بر تو نيز روا نيست كه ، اگر بدانى تنگدست است ، او را تحت فشار قرار دهى .