عبارت را در

مهلت دادن به وام گيرنده چه فوايدي دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن أرادَ أن تُستَجابَ دَعوَتُهُ وأن تُكشَفَ كُربَتُهُ فَلْيُفَرِّجْ عن مُعسِرٍ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كه مى‏خواهد دعايش مستجاب و اندوهش بر طرف شود ، به تنگدست مهلت دهد .