عبارت را در

مهلت دادن به وام گيرنده ي تنگدست چه ثوابي دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن أنظَرَ مُعسِرا أظَلَّهُ اللّه‏ُ بظِلِّهِ يَومَ لا ظِلَّ إلاّ ظلُّهُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كه به تنگدستى مهلت دهد ، خداوند ، در روزى كه هيچ سايه‏اى جز سايه او نيست ، وى را در پناه سايه خود در آورد .

------------------------------------------------------

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن أقرَضَ مُؤمنا قَرضا يَنتَظِرُ بهِ مَيسورَهُ كانَ مالُهُ في زَكاةٍ ، وكانَ هو في صَلاةٍ مِن المَلائكةِ حتّى يُؤَدِّيَهُ إلَيهِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كس به مؤمنى وامى بدهد و (براى پس گرفتن آن) صبر كند تا دستش باز شود ، مال او زكات محسوب شود و در نماز ، با فرشتگان باشد تا اين كه وامش به او برگردانده شود .

------------------------------------------------------

صحيح مسلم عن أنس :

إنَّ نَفَرا مِن أصحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله سَأَلوا أزواجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله عَن عَمَلِهِ فِي السِّرِّ . فَقالَ بَعضُهُم : لا أتَزَوَّجُ النِّساءَ ، وقالَ بَعضُهُم : لا آكُلُ اللَّحمَ ، وقالَ بَعضُهُم : لا أنامُ عَلى فِراشٍ . فَحَمِدَ اللّهَ وأثنى عَلَيهِ فَقالَ : ما بالُ أقوامٍ قالوا كَذا وكَذا ؟ ! لكِنّي اُصَلّي وأنامُ وأصومُ واُفطِرُ وأتَزَوَّجُ النِّساءَ ، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتي فَلَيسَ مِنّي .

صحیح مسلم

ـ به نقل از اَنَس ـ :گروهی از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله از همسران پیامبر صلی الله علیه و آله در باره عمل ایشان در نهان پرسیدند . یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله گفت : من زن نمی گیرم . دیگری گفت : من گوشت نمی خورم . و سومی گفت : من بر بستر نمی خوابم . [ خبر به پیامبر صلی الله علیه و آله رسید . برخاست ] . پس خدا را حمد و ثنا نمود و فرمود : «عدّه ای را چه شده است که چنین و چنان گفته اند؟! من [ شب ها ] هم نماز می خوانم و هم می خوابم . [ روزها] گاهی روزه می گیرم و گاه می خورم ، و با زنان هم ازدواج می کنم . پس هر که از سنّت من روی گردانَد ، از من نیست» .