عبارت را در

كسي كه به برادر ديني خود كه نيازمند وام است، قرض ندهد چه عقابي دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَنِ احتاجَ إلَيهِ أخوهُ المُسلمُ في قَرضٍ وهُو يَقدِرُ علَيهِ فلم يَفعَلْ حَرَّمَ اللّه‏ُ علَيهِ ريحَ الجَنّةِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

كسى كه برادر مسلمانش در وامى به او نياز پيدا كند و او بتواند وام بدهد و چنين نكند ، خداوند بوى بهشت را بر او حرام گرداند .